prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zdjęć i tekstów w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. należą do właściciela bloga u nie mogą być wykorzystywane bez jego zgody w celach prywatnych lub komercyjnych. Użycie zdjęć lub tekstów bez pisemnej zgody autora jest jednoznaczne ze zgodą na uiszczenie wyznaczonej przez autora opłaty. Wszelkie przedruki, zapożyczenia itp. naruszenia będą bezzwłocznie zgłaszane do odpowiednich organow.

****

jesli chcesz skorzystac z moich zdjec/tekstu – po prostu mnie spytaj! :)

kontakt: luiza.luporter@gmail.com